Klubben

Klubben er et skoleforberedende opplegg for de største barna i barnehagen. Vi ønsker at klubben skal være noe barna ser frem til å begynne i.

Det er klubbmøte en gang i uka. Vi skal ha mange gode samtaler, lek, formingsaktiviteter, utflukter, blåtur og mye annet moro. Hvert år prøver vi å få til et besøk på politistasjon, brannstasjon, vitensenteret på Steinkjer og matematikkrommet på Verdal. Vi besøker også skolen som barna skal begynne på. Klubbungene har et ekstra ansvar i forhold til ulike pedagogiske opplegg i barnehagen, blant annet i forbindelse med den årlige sommerfesten. Det viktigste med å være i klubben er at barna får selvstendighetstrening. Vi fokuserer også på vennskap og hensyn. Dette er grunnlaget for god læring videre. Etter jul starter vi med øving av blyantgrepet, og skriver bokstaver og tall.

Etter innhentet samtykke fra foreldre har barnehagen en overgangsamtale med skolen når det nærmer seg skolestart. Dette fører til en trygg og god overgang videre til skolen.

Når klubben er ferdig får alle klubbungene med seg sin klubbperm hjem.