Samarbeid andre instanser

Barnehagen har flere samarbeidspartnere: Levanger kommune, kommunale og private barnehager, helsestasjon, PPT, HAB, barnevern, NAV, Sjefsgården, skole med flere.

Samarbeidet med disse instansene er viktig i forhold til å gi barna et helhetlig og godt tilbud i forhold til barnets utvikling.

Hvis barnehagen ønsker å søke råd og veiledning angående et barn må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og andre regelverk overholdes.