Åpningstid

Barnehagen holdes åpen fra 06.30-16.30 fem dager i uken, mandag til fredag.

Barnehagen er stengt på offentlige høytidsdager.

Ferielukking to siste hele uker i juli.

Stengt fra og med julaften til 1. arbeidsdag på nyåret, samt den stille uke i forbindelse med påske.

For å planlegge og evaluere barnehagedriften har personalet 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene vil barnehagen være stengt.