Personalsamarbeid

Vi ønsker å skape en trygg og tilfreds personalgruppe som står sammen om å gjøre barnehagen til et godt sted å være og utvikle seg i - både for barn og voksne.

Barnehagens viktigste ressurs er menneskene som jobber der, og et godt personalsamarbeid er av avgjørende betydning for hvilken kvalitet barnehagen får.

Vi vil stadig reflektere over vårt arbeidsmiljø, og sette inn gode arbeidsmiljøtiltak for å bli en personalgruppe som trives sammen og som føler seg trygge på hverandre. Her er respekt og åpenhet to sentrale stikkord.

Vi ønsker å skape et miljø som fremmer læring og utvikling. Det kreves kunnskaper for å sikre kvaliteten for barn, og vi har behov for å utvikle- og vedlikeholde kunnskaper gjennom ulike opplæringsmuligheter.

Vi ønsker å utnytte de ressurser som finnes i personalgruppen. Arbeidet skal fordeles med hensyn til kompetanse, evner og interesser. Medbestemmelse over egen arbeidssituasjon er en viktig forutsetning.