Vår visjon

Hegle barnehage - En artig reise på livets vei!:) En viktig målsetting for oss er at barna skal oppleve glede i barnehagedagen. Vi ønsker å skape meningsfylte dager som inneholder gode opplevelser for barna. Det skal være artig å være barn i Hegle barnehage!:)

Vi er opptatt av å gi barn, foreldre og ansatte en hverdag som inneholder opplevelser som vekker gode følelser.

Vi ønsker at barnehagen skal være et positivt sted å være. Alle barn og voksne skal ha en spennende og meningsfylt hverdag hvor glede og humor er viktige ingredienser.

Vi skal ha en artig og fargerik hverdag som er preget av omsorg, læring og lek. Fantasien skal få blomstre fritt. I fantasiens verden er alt mulig, og det er vårt utgangspunkt.

Samspill er noe vi er opptatt av. Hegle barnehage har vennegaranti. Alle barn skal ha minst en god venn. Det er viktig for barnet "å bety noe for noen". Vennskapsrelasjoner har stor betydning for barnets trivsel og utvikling.

Visjonen skal gjennomsyre alt vi gjør i barnehagen.