HMS

Barnehagen har sterkt fokus på HMS arbeid. Det kan raskt oppstå uønskete hendelser. Derfor er det viktig at vi har tenkt igjennom og er forberedt på hvilke hendelser som kan oppstå. Da blir det lettere å forebygge, men også sette inn riktige tiltak når hendelsen først har skjedd. HMS arbeidet inngår som en naturlig del av vår daglige drift og involverer alle ansatte.