Dugnad

Dugnadsarbeid er nødvendig for å få forefallende arbeid utført uten innleie av håndverkere. Barnehagens vedtekter, Dugnad, sier at alle foreldre plikter å delta på dugnad.

Barnehagens samarbeidsutvalg arrangerer dugnad både i september og juni. Arbeidet som utføres går barna til gode. Dugnadene er et sosialt treffpunkt mellom ansatte og foreldre. Barna kan også være med å hjelpe til der de kan, eller se på glade voksne i fornuftig arbeid… Vi oppfordrer alle foreldre til å delta!