Vårt satsningsområde

Vi ønsker å se på oss selv som en dramabarnehage. Det skal være en sannhet i at Hegle barnehage er en dramabarnehage ! ”Det er de sannheter en institusjon har definert, som setter grenser for og former dens måte å tenke og handle på .”

Vårt satsningsområde er drama.

Vi bruker drama i barnehagehverdagen som middel for å fremme barns utvikling og læring. Gjennom arbeid med drama kan vi hjelpe barnet til å bli tryggere på seg selv. Barnets sosiale kompetanse, språk, fantasi og kreativitet styrkes. Dramaaktivitetene kan gi inspirasjon til lek og skape felles leketemaer for barna.

Leken er den aller viktigste aktiviteten i barnehagen, og vi må legge til rette for at leken får gode betingelser. Leken er med på å legge grunnlag for gode vennskapsforhold og er en forløper for god tilpasning senere i livet.

Det skal legges opp til dramaaktiviteter i ulike former. Det vil bli lagt opp flere tverrfaglige prosjekter der vi også kan trekke inn andre fagområder. På sommerfesten settes det opp en forestilling som både barn og ansatte deltar i.

Drama som satsningsområde skal bidra til å skape spennende dager i vår barnehage.

Drama er artig!:)