Dagsrytme

Denne dagsrytmen beskriver en typisk gjennomsnittsdag:

06.30

Barnehagen åpner.

Barn og foreldre tas imot i garderoben av en ansatt. Vi hilser på hverandre og utveksler informasjon.

06.30-07.30

Ankomst/frilek.

Barna leker etter eget ønske med de muligheter som ligger i rom, leker og utstyr.

07.30-08.30

Frokost.

De som ønsker det kan spise frokost i barnehagen. Vi serverer hjemmebakt brød, pålegg og drikke. Barna sender til hverandre og øver på å smøre på maten sin selv. De store hjelper de små. Her er samholdet rundt bordet viktig. Måltidet skal være sosialt og trivelig.

08.30-10.00 (08.30-11.00 på Gruffalaffen)

Frilek/aktivitet.

Barna leker etter eget ønske med de muligheter som ligger i rom, leker og utstyr. I dette tidsrommet legges det opp til aktiviteter.

10.00-10.30 (11.00-11.30 på Gruffalaffen)

Samlingstund.

Forum for utforsking av tema, samtale, sang m.m. Vi lærer oss å snakke etter tur og til å lytte til hverandre.

10.30-11.30 (11.30-12.30 på Gruffalaffen)

Måltid.

Vi serverer hjemmebakt brød, pålegg og drikke. Barna sender til hverandre og øver på å smøre på maten sin selv. De store hjelper de små. Her er samholdet rundt bordet viktig. Måltidet skal være sosialt og trivelig. Varmmat 1 gang i uka.

11.30-12.00 (12.30-13.00 på Gruffalaffen)

Stell, påkledning.

Vi oppmuntrer barna til å kle på seg selv.

12.00-14.00 (13.00-15.00 på Gruffalaffen)

Frilek ute, mens noen barn sover.

Barna leker etter eget ønske med de muligheter som ligger i leker og utstyr. Soving etter behov og avtale med foreldre.

På finværsdager har vi mer utetid.

14.00-14.30

Fruktmåltid, stell

Vi serverer frukt og drikke. Stell av barn i etterkant.

14.30-16.30

Frilek/henting.

Barna leker etter eget ønske med de muligheter som ligger i rom, leker og utstyr.

16.30

Barnehagen stenger.

Vi utveksler informasjon og tar avskjed.