Eierstyret

Hegle barnehage er en forening som drives av foreldre til barn som går i barnehagen.

Barnehagens styre er valgt på årsmøtet som avholdes i mai.

Styret er arbeidsgiver og har ansvar for at driften av barnehagen skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Eierstyre består av syv medlemmer. Fire valgt av årsmøtet, samt to ansatterepresentanter og barnehagens daglige leder. 

For barnehageåret 2020/2021 er styret sammensatt slik:

Hågen Buran- Styreleder og forelder

Geir Aspås- styremedlem og forelder 
Kine Sofie Skjeset- Styremedlem og forelder

Karoline Sæterhaug- Styremedlem og forelder
Frode Solberg - Styremedlem og ansatt

Johana H. Alver - Styremedlem og ansatt

May Therese Olsen- Daglig leder