Turmål

Der er en flott natur rundt barnehagen og denne byr på mange fine turmuligheter. Turens lengde avhenger av årstid, barnas alder og utholdenhet.