Sykdom

Dersom barnet ikke kan være ute eller delta på aktiviteter på lik linje med de andre barn, skal barnet holdes hjemme.

Barnehagen følger folkehelseinstituttets anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme og vi oppfordrer foreldre til å følge de samme anbefalingene.

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

Hvis legemidler må tas i den tiden som barnet er i barnehagen skal inngås en skriftlig avtale mellom foreldre og barnehagen med informasjon om medisineringen.