Digital kommunikasjon

Vi ønsker å bruke mail, sms, hjemmeside og blogg som kommunikasjonskanal mot foreldre.

- Mail

Informasjon om arrangementer og lignende vil bli sendt minst en uke før. Skriv som må ut innen kort tid og diverse svarslipper som foreldre må levere inn vil ikke bli sendt på mail. Årsplan kommer i kalenderform på høsten.

Vår mailadresse er: post@heglebarnehage.no Mailen blir sjekket jevnlig og dere vil få svar innen kort tid. 

- Sms

Nyttig informasjon som kan sendes på sms kan være påminning om diverse foreldrearrangement, avtaler, planleggingsdager, endring av oppsatte planer, beskjed hvis barnet mangler noe i barnehagen. Barnehagen kommer til å respektere privatlivets fred og kommer ikke til å sende ut meldinger i utide.

Sms som blir sendt ut fra barnehagen sendes fra egen side på nett som kun fungerer enveis. Hvis foreldre ønsker å sende sms til barnehagen kan mobilnummer 97116731 benyttes. Mobilen sjekkes jevnlig og dere vil få svar innen kort tid.

Mobil til styrers kontor er: 90516967