Lykkelig som liten

I vår barnehage skal det være trygt for alle! Vi er en forholdsvis liten barnehage og det ser vi på som en stor fordel. Barna har færre barn og voksne å forholde seg til. Vi ansatte føler at vi kjenner barna og deres familier godt. Barna blir møtt av tilstedeværende voksne som følger tett i lek og dagens gjøremål. Det skjer mye samarbeid på tvers av avdelinger og dette skaper en helhet i barnehagen.