HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Hegle barnehage har null toleranse for mobbing. Alle ansatte skal jobbe for et mobbefritt oppvekstmiljø.

Barnehagen har egen handlingsplan mot mobbing. I tillegg til handlingsplan mot mobbing, jobber barnehagen for at alle barn skal ha en venn. Vi har vennegaranti.

Hanlingsplan mot mobbing Hegle