Ferie

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av året. 3 av disse ukene må avvikles sammenhengende i perioden 20.06-20.08. Barn som begynner på skolen må avvikle ferie før 01.08.

Foreldre må melde fra om sommerens ferieavvikling innen 30.04. Hvis dette ikke blir
gjort må de forholde seg til den ferieavviklingsplan som barnehagen utarbeider.