Trafikksikkerhet

Å forstå hvordan man skal ferdes i trafikken på en trygg og sikker måte tar tid og bør øves inn tidlig.

 

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn. De legges der vekt på at barna skal lære å orientere seg og ferdes trygt. Her på Hegle har vi fokus på trafikkopplæring gjennom hele barnehageåret, og har rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport.

Vi har ekstra fokus på: