Taushetsplikt

Ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. Foreldre kan føle seg trygge på at de opplysningene de gir om barnet og deres familie ikke misbrukes.