Forsikring

Som medlem i PBL har vi en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden, og uansett hvor i verden barna befinner seg.

Forsikringen er levert av Gjensidige.

Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter skade eller ulykke, og den kan gi erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall. Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass i barnehagen.