Brukerundersøkelse

I mars hvert år leverer vi ut en brukerundersøkelse til foreldre. Her kan foreldre gi tilbakemelding på vår barnehagehverdag. Resultatene av denne brukerundersøkelsen vil gi oss en pekepinn på hvilke områder vi må prioritere å arbeide med. Vi oppfordrer alle foreldre til å svare!

 

Brukerundersøkelse Hegle barnehage