HMS MÅNED I BARNEHAGEN

I hele september skal vi ha fokus på helse-miljø og sikkerhet sammen med barna. Vi skal arbeide med førstehjelp, håndhygiene, brannvern og kosthold og bevegelse.

På storbarn har barna møtt Henry som har slått seg. Han trenger hjelp og har en egen ryggsekk med plaster. Henry har med seg store bilder som vi kan se på og snakke om. Det finnes også en film om Henry som vi fikk se. Barna har også sett på appen Hjelp 113 og vi fant barnehagen på kartet som viser veien til hvor man er hvis man trenger hjelp.

På storbarn har vi funnet ut hvordan vi kan finne ut om noen puster og også øvd oss på å legge hverandre i stabilt sideleie. Vi har snakket om hva man skal si dersom man må ringe 113 og øvd litt på dette. 

Småbarnsavdeling har også hatt besøk av Henry og det var både stas og litt skummelt. De har sunget om Gubben Noa som bet i tåa. Småbarn har vært ute og testet turtauet.

Vi skal gjennom måneden arbeide videre med HMS, dette er spennende.:)