Forsikring

Barnet er forsikret gjennom If i den tiden de oppholder seg i barnehagen.