Eierstyret

Hegle barnehage er en forening som drives av foreldre til barn som går i barnehagen.

Barnehagens styre er valgt på årsmøtet som avholdes i mai.

Styret er arbeidsgiver og har ansvar for at driften av barnehagen skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Eierstyre består av seks medlemmer. Fire valgt av årsmøtet, samt to ansatterepresentanter.

For barnehageåret 2018/2019 er styret sammensatt slik:

 
Kristina Dahlgaard Sakariasen -  Styreleder og forelder
Kine Sofie Skjeset- Styremedlem og forelder
Joar Andre Granås - Styremedlem og forelder

Hågen Buran- Styremedlem og forelder
Frode Solberg - Styremedlem og ansatt
Linda Johanessen - Styremedlem og ansatt

May Therese Olsen- Daglig leder