FORUT Barneaksjon " Nana og løvefjellet"

Årets aksjon er fra Sierra Leone. Vi skal bli godt kjent med ei jente som heter Nanah, og som bor i en liten landsby som heter Kareneh. Sierra Leone er et av verdens fattigste land, har en lang og vond borgerkrig bak seg og preges av korrupsjon og fattigdom. På barnehagen skal vi bli kjent med mennesker som, til tross for et hardt liv, viser livsglede og er stolte av sin kultur og hverdag.

Målet med Forut på barnehagen er at barna våre skal bli kente med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre land. For å gi barna ulike opplevelser i forbindelse med dette tema, varierer vi innholdet og undrer oss mye.

- Vi hører musikk, CD med Klaus Sonstad

- Vi ser små filmsnutter fra Kareneh

- Vi hører historier/fortellinger og ser på bilder

- Vi lager mat innspirert fra sierra Leone

- Vi snakker om Barns rettigheter- barnekonvensjonen

- Vi ser på hvilke leker og aktiviteter Nanah og de andre barna holder på med i Sierra Leone.

På slutten av oktober skal vi ha foreldrekaffe med FORUT-festival. Solidaritet er viktig i arbeidet med FORUT, og på festivalen samler vi inn penger som går til FORUTS bistandsarbeid.