BARNEAKSJON I BARNEHAGEN

GJENNOM ARBEID MED BARNEAKSJONEN/FORUT SKAL BARN LÆRE OM SEG SELV, ANDRE MENNESKER, OM SAMSPILL OG VERDEN.

Gjennom barneaksjonen blir vi kjent med barn i fra deler av verden der hverdagen ikke er så enkel som hos oss. Samtidig er det kun fokus på mulighetene i derese hverdag. Vi blir ekstra godt kjent med Sivatas, en gutt fra Sri Lanka.

Hegle barnehage bruker 3 uker i oktober til å bli bedre kjent med årets barneaksjon, som heter " Sivatas og elefantparaden". Avdelingene har laget seg KUBER, og med musikk, dans, bilder, fortellinger og forming formidles det om likheter/forskjeller, vennskap og Solidaritet.